Siedme stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 11.12.2015

Vianočné stretnutie bývalých pracovníkov ÚTK SAV a ich spolupracovníkov, sa uskutočnilo v piatok dňa 11. 12. 2015 o 15:00 hod. v priestoroch Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku v areáli SAV na Patrónke pod názvom Prokybernetika 7 s programom :

15:00 Otvorenie stretnutia

Š.Kohút: Aktivity Stálej výstavy dejín VT v roku 2015

  • Exkurzie
  • Výstavy, prednášky, publikácie
  • Úpravy expozícií
  • Zmena správcu budovy
  • Možnosti ďalšieho rozvoja v SAV
  • Plán činnosti na rok 2016

Diskusia

16:00 Občerstvenie a spoločenské posedenie

19:00 Záver

Za organizátorov: Ing. Štefan Kohút

Prezentácia k akcii

Fotogaléria

Šieste stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 11.12.2015
Ôsme stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 9.6.2016
Zoznam stretnutí odbornej skupiny Prokybernetika

Komentáre sú uzavreté.