Šieste stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 12.06.2015

Šieste stretnutie bývalých pracovníkov ÚTK SAV a ich spolupracovníkov, sa uskutočnilo dňa 12. 06. 2015 o 14:00 hod. v priestoroch Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku v areáli SAV na Patrónke pod názvom Prokybernetika 6 s programom :

14:00 Prehliadka expozícii a registrácia

15:00 Otvorenie stretnutia

T. Lacko, riaditeľ VS SAV Výpočtové stredisko v čase transformácie SAV

I. Budinská, poverená vedením UI SAV a jeho 60. výročie

Š . Kohút, VS SAV Činnosť Stálej výstavy v roku 2014 a 2015

Edícia historických dokumentov

Diskusia k predneseným témam

16:00 Občerstvenie a spoločenské posedenie

19:00 Záver

Za organizátorov: Ing. Štefan Kohút

Prezentácia k akcii

Fotogaléria

Piate stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 24. 10. 2014
Siedme stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 11.12.2015
Zoznam stretnutí odbornej skupiny Prokybernetika

Komentáre sú uzavreté.