Deviate stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 27. 10. 2016

V rámci mesiaca Extrapolácií 2016 sa uskutočnilo stretnutie bývalých pracovníkov ÚTK SAV a ich spolupracovníkov vo štvrtok dňa 27. 10. 2016 od 16. do 20. hodiny priestoroch Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku v areáli SAV na Patrónke pod názvom

Prokybernetika 9

Stretnutie otvoril Štefan Kohút a v mene riaditeľa VS SAV privítal hostí. Hovoril o činnosti Stálej výstavy v súvislosti s Extrapoláciami 2016, predstavil Martina Šperku ako svojho nového spolupracovníka vďaka štedrému sponzorovi p. Šovčíkovi a aj ako svojho budúceho nástupcu pri vedení Stálej výstavy. Za ospravedlnenú Máriu Fischerovú predniesla svoj pohľad na priebeh Extrapolácií 2016 pani riaditeľka UI SAV Ivana Budinská. Doplnil ju Štefan Kozák informáciou o priebehu interaktívneho víkendu v OC BORY (15.10. a 16.10.), kde jeho ústav predvádzal moderné elektromobily. Martin Šperka potom predniesol svoje predstavy o budúcnosti Stálej výstavy a jej možných rozširovaniach v oblasti prezentácií exponátov a spolupráce s vysokými školami. Po príchode prof. Plandera a Tomáša Lacka, riaditeľa VS SAV, privítal riaditeľ prítomných ešte raz a hovoril o superpočítači a problémoch s financovaním nákladov na energie. Na koniec dostal slovo Milan Gábik zo Žiliny, ktorý predniesol referát na tému: Vývoj operačných pamätí u nás. Referát odovzdal písomne, aj s obrázkami a bude zverejnený na webe Stálej výstavy v časti Pohľady do histórie. Zároveň predstavil tlačenú verziu svojej publikácie na kriedovom papieri v mäkkej väzbe „Príspevok VÚVT Žilina k rozvoju výpočtovej techniky v Česko – Slovensku“, ktorú je možné u neho zakúpiť. Jeden výtlačok, ktorý priniesol so sebou, zakúpil Martin Krupa z ui42 s.r.o. pre potreby Stálej výstavy. Je k dispozícii v Historickej knižnici Stálej výstavy na prezenčné čítanie.

Nasledovala obvyklá družná debata s občerstvením v hale pri Analógovom počítači SAV.

Na stretnutie poslali pozdrav z liečenia Miro Varga a Štefan Hrívik a pre chorobu sa ospravedlnil Vlado Václavek zo Žiliny.

Stretnutie sme ukončili okolo 20. hodiny

Fotogaléria

Desiate stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 27.6.2017
Ôsme stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 09.06.2016
Zoznam stretnutí odbornej skupiny Prokybernetika

Komentáre sú uzavreté.