Prístup do múzea od MHD zastávky Patronka pre peších

Iné možnosti prístupu

Na zastávku Patronka jazdia linky MHD 21,25,30,37,63,83,84,92,130, 192 , 47 a 42.

Z podchodu na zastávke Patronka vyjdite smerom do voľného priestoru, nie na schody. Prídete rovno na Dúbravskú cestu, ktorá tam končí. Odtiaľ vpravo na kruhový objazd pred vchodom do SAV.  Za rampou doprava k jedálni SAV a potom doprava smerom k Ústavu informatiky. Asi po 30m je na pravej strane chodnik cez távnik ktorý obchádza Ústav informatiky sprava. Za ním je parkovisko. Na horizonte vľavo od budovy Výpočtového stredisk SAV sú schody a na ich konci je zelená unimobunka. Od konca týchto schodov na rohu unimobunky, vpravo 20m a dolu po schodoch je biela prízemná budova – Múzeum počítačov (Stála výstava ….). Na ľavo od dverí je zvonček. Treba dobre stlačiť viac na strane k stene.

Iné možnosti prístupu

Komentáre sú uzavreté.