Prístup do múzea autom

Iné možnosti prístupu

Cez vrátnicu SAV, za rampami rovno na koniec cesty pri budove Fyzikálneho ústavu, potom doprava a znovu doprava na parkovisko za Ústavom informatiky a pre Výpočtovým  strediskom SAV. Pdtiaľ peši popri vchode do výpočtového strediska po schodoch na koniec k zelenej unimobunke a odtiaľ asi 30m doprava a dolu schodami ku vchodu do múzea. Biela prízemná budova. Naľavo od dverí je zvonček.

PristupAreal

Prístup do múzea cez areál SAV


Iné možnosti prístupu

Komentáre sú uzavreté.