Prístup do múzea od MHD zastávky Mokrohájská pre peších

Vaša cieľová zastávka MHD je Mokrohájska . Na tejto zastávke zastavujú linky 21,30,83,84,92,130 a 192 .

Tu je plánovač cesty s MHD Bratislava.

Na Mokrohájskej je semafor pre chodcov s tlačítkom. Označný červeným bodom. Cez priľahlý lesík vedú schody, ktorý Vás zavedú na Dúbravskú cestu. Na druhej strane je v plote kovová bránka do areálu SAV. Tam doľava potom doprava pár metrov a opäť doľava popri troch vysokých  budovách Biomedicínskeho centra SAV na ich koniec, mieren doprava a dolu kovovými schodmi. Odtial mierne doľava popri bielej budove knižnice, za ňou chodníkom a potom schodíkmi naproti zelenej unimobunke doľava ku vchodu do prízemnej bielej budove Múzea počítačov. Na ľavo od dverí je zvonček. Treba dobre stlačiť, hlavne na strane ku stene.

Iné možnosti prístupu

Komentáre sú uzavreté.