Archív autora: Martin Šperka

Prvé počítače v SMZ v Lovinobani

Aj takto sa programovalo pred 40 rokmi  Úvod Tento príspevok opisuje začiatky aplikácie počítačov v Slovenských magnezitových závodoch , n.p. Košice (SMZ) , závod Lovinobaňa z môjho pohľadu. Po mojom nástupe do  SMZ 1.8. 1983 som bol zaradený do pozície „Asistent v útvare … Pokračovať v čítaní

História – displej pre riaditeľa podniku

Písal sa rok 1978 ( spomienky sú 43 rokov staré ) a ja som nastúpil do ĆSAD n.p .Banská Bystrica . Vtedajší riaditeľ podniku  mi v Dopravnom  závode v Banskej Bystrici ukázal garáž , kde sídlilo 18 autobusov a povedal , že … Pokračovať v čítaní

Kempelenov šachový automat

Jozef Šoršák: Šachový automat W. von Kempelena Jozef Šoršák: Doplnenie k článku

Výročné správy Múzea počítačov 2017 a 2018

2017  http://www.vystava.sav.sk/vyrocna-sprava-2017/vyrocnasprava2017/ 2018 http://www.vystava.sav.sk/vyrocna-sprava-2017/vyrocnasprava2018/

Tak sme začínali – a dnes už je tomu ťažké uveriť…

Celý svoj profesný život som sa venovala výpočtovej technike a rada by som sa podelila so svojimi skúsenosťami z obdobia začiatkov automatizácie procesov – z obdobia, keď u nás bola výpočtová technika v úplných začiatkoch. Som absolventkou Hospodárskej školy, odbor … Pokračovať v čítaní

Začiatky využívania počítačov SAV Bratislava pre technické výpočty používané v n. p. Elektrovod Bratislava

Výstavbu nadradenej elektroenergetickej sústavy na Slovensku a časti Moravy v bývalom Československu zabezpečoval od r. 1949 Elektrovod Bratislava, vrátane naprojektovania, nadimenzovania a výroby nosných  konštrukcií a montáže vysokonapäťových vedení (pre najvyššie elektrické  napätia –  vn , vvn a zvn),  konštrukcií rozvodní, ako aj montáže … Pokračovať v čítaní

Štyri dekády na pulze doby

(osobné spomienky na vyučovanie programovania a informatiky na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach) Moje začiatky. Ako študentka učiteľského smeru s aprobáciou matematika – fyzika na PF UK v Bratislave (1969 – 1974) som si zvolila diplomovú prácu na tému Niektoré aplikácie Booleovej algebry u prof. … Pokračovať v čítaní

Ako som sa učil programovať AP (osobné spomienky)

V školskom roku 1969/70 som študoval na vtedajšej Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, dnešnej FEI STU. V letnom semestri nam prednášal Prof. Dr.-Ing. Ladislav Gvozdjak predmet Samočinné počítače V letnom semestri mali moji spolužiaci jeden deň vyhradený … Pokračovať v čítaní

Používanie analógových počítačov vo výskume mechanických sústav na ÚMS/ÚMMS SAV

Dnešnej mladej generácii, odchovanej na smartfónoch, už analógový počítač vôbec nič nehovorí. Avšak v minulosti (60. a 70. roky) sa viedli vážne vedecké diskusie o tom, ktorý z vtedy existujúcich počítačov je vhodnejší na aké úlohy a prečo. Analógový počítač … Pokračovať v čítaní

Počítač CDC 3300 vo Výskumnom výpočtovom stredisku OSN Bratislava

Ako som k tomu prišiel Článok nadväzuje na http://www.vystava.sav.sk/prvy-pocitac-na-slovenskej-vysokej-skoly-technickej-svst/ Na Katedre matematických strojov Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy v Bratislave som bol vedúcim technikov pri sovietskom elektrónkovom počítači Ural 2. Jeden čas k nám chodili počítať aj pracovníci zo Slovenskej plánovacej komisie, Ing. … Pokračovať v čítaní